Samenwerking - Samenwerking in de regio

De HKN ziet de huisarts als de regisseur van de zorgketen, die intensief samenwerkt met andere zorgprofessionals en belanghebbenden.

Bestuur en directie van de HKN overleggen daarom regelmatig met de diverse patiënten en samenwerkingspartners. De samenwerking, de voortgang hierin en gesignaleerde knelpunten worden dan besproken.

Vormen van structureel overleg zijn:
  • Samenwerking Huisartsen – Raad van Bestuur van de ziekenhuizen in de regio 
  • Samenwerking Huisartsen – Medisch specialisten 
  • Samenwerking Huisartsen – Gemeenten in de Kop van Noord-Holland 
  • Samenwerking Huisartsen – GGD Hollands Noorden 
  • Samenwerking Huisartsen – GGZ Noord-Holland-Noord 
  • Samenwerking Huisartsen – Thuiszorg en verzorgings/verpleeghuizen 
  • Samenwerking tussen huisartsen en collega huisartsorganisaties (Huisartsorganisatie Noord-Kennemerland en de West-Friese Huisartsorganisatie).
Wilt u meer weten over deze samenwerkingsverbanden dan kunt u contact opnemen met de coördinator HKN via telefoonnummer 0224 - 224 047 of info@hknhuisartsen.nl 
Deel deze pagina LinkedIn