Coronavirus

Mededelingen ivm corona-epidemie

In verband met de ontwikkelingen rondom het nieuwe Corona-virus zal de huisartsenzorg op Texel tot nader order op een andere manier worden ingericht. Het doel is om op die manier vat te houden op de epidemie die ongetwijfeld ook Texel zal treffen. Dit zijn de maatregelen die zijn afgesproken:

  • Alle huisartsenpraktijken blijven open voor essentiële zorg. Dat wil zeggen dat telefonisch door de assistente zal worden beoordeeld of klachten zo urgent zijn dat praktijkbezoek nodig is of dat kan worden volstaan met een telefonisch consult. Het is niet mogelijk zelf naar de praktijk te komen, u wordt altijd verzocht eerst telefonisch contact op te nemen.
  • Indien u klachten heeft van hoesten en/of benauwdheid waarvoor u onderzoek van een arts noodzakelijk acht, belt u eerst met de assistente van uw eigen huisartsenpraktijk. Indien nodig zult u in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de Zandkoog worden beoordeeld door een van de Texelse huisartsen op een speciaal “Hoestspreekuur”. Alleen wanneer spreekuurbezoek echt niet mogelijk is, wordt u middels een visite beoordeeld.
  • Wij verzoeken patiënten die op het “Hoestspreekuur” komen in hun auto te wachten tot ze aan de beurt zijn, dit om samenzitten in de wachtkamer te voorkomen.
  • Mensen met luchtwegklachten verzoeken wij NIET de apotheek te betreden. Bij deze patiënten zal de medicatie worden thuisbezorgd.
  • Mocht u twijfelen of u met uw vraag of klacht een huisartsbezoek nodig is, kijk dan eerst op thuisarts.nl. Op deze website staan veel goede adviezen bij de meest voorkomende klachten
  • Tenslotte: wij krijgen veel vragen van mensen die willen worden getest op het nieuwe Corona-virus. Gezien de beperkte voorraad testen wordt dit maar in enkele gevallen gedaan.

Bovenstaande maatregelen gelden tot nader order. Het is nog niet duidelijk wanneer we weer over kunnen gaan tot reguliere zorg.

Namens alle medewerkers van de Texelse huisartsenpraktijken en apotheek wensen we sterkte en gezondheid toe in deze onzekere tijden.