Afspraak maken

Afsprakenspreekuur

Er zijn dagelijks meerdere spreekuren. U dient altijd een afspraak te maken voor het spreekuur. Als u dezelfde dag wilt komen, bel dan tussen 08.00 en 10.00 uur.

U kunt in principe aangeven bij welke arts u een afspraak wilt maken.  Wanneer u dezelfde dag op het spreekuur wil komen, geeft de assistente aan welke arts die dag nog ruimte heeft voor een afspraak.

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente op verzoek van de huisarts wat de reden is van uw bezoek. Dit is belangrijk om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klacht. Er kan dan rekening worden gehouden met de benodigde tijd.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Online afspraak maken (deze mogelijkheid is tijdelijk niet toepasbaar)

U kunt ook online een afspraak maken via ons patiëntenportaal. Klik hier om verder te gaan.
Bekijk hier de folder met meer informatie.