Afspraak maken

Afsprakenspreekuur

Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. U dient altijd een afspraak te maken voor het spreekuur. Als u dezelfde dag wilt komen, bel dan tussen 08.00 en 10.00 uur.

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente op verzoek van de huisarts wat de reden is van uw bezoek. Dit is belangrijk om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klacht. Er kan dan rekening worden gehouden met de benodigde tijd.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.