Openingstijden en Spreekuren

Openingstijden praktijk

Ma-vij van 08.00-17.00 uur

Op het spreekuur komen kan uitsluitend volgens afspraak. Het afzeggen van een afspraak dient tijdig gedaan te worden.

Huisartsenpost: Locatie Texel

Afspraken maken voor het spreekuur

Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. U dient altijd een afspraak te maken voor het spreekuur. Als u dezelfde dag wilt komen, bel dan tussen 08.00 en 10.00 uur. Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente op verzoek van de huisarts wat de reden is van uw bezoek. Dit is belangrijk om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klacht. Er kan dan rekening worden gehouden met de benodigde tijd.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is komen te vervallen. Wanneer u de dokter telefonisch wilt spreken, kunt u dit bij de assistente aangeven. De dokter zal u dan terugbellen.

Keuringen

De praktijk van doet in principe geen (rijbewijs)keuringen. Voor dergelijke keuringen kunt u contact opnemen met Keurdokter locatie Texel: telefonisch via 0228-543903 of mailen naar info@keurdokter.nl. Zie ook de website: www.keurdokter.nl.