Spreekuren

Op het spreekuur komen kan uitsluitend volgens afspraak. Het afzeggen van een afspraak dient tijdig gedaan te worden.

Afsprakenspreekuur

Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. U dient altijd een afspraak te maken voor het spreekuur. Als u dezelfde dag wilt komen, bel dan tussen 08.00 en 10.00 uur. Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente op verzoek van de huisarts wat de reden is van uw bezoek. Dit is belangrijk om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klacht. Er kan dan rekening worden gehouden met de benodigde tijd.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is komen te vervallen. Wanneer u de dokter wilt spreken, kunt u dit bij de assistente aangeven. De dokter zal u dan terugbellen.

Keuringen

Bij de praktijk kunt u terecht voor keuringen voor rijbewijs A,B,E (dus niet voor C,D). Wij verrichten, conform de wetgeving, alleen keuringen bij patiënten die niet bij onze praktijk zijn ingeschreven. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de assistente. 2U wordt verzocht een flesje ochtendurine mee te brengen. Keuringen vallen niet onder de basisverzekering en moeten direct worden afgerekend. De kosten voor de keuring bedragen in 2018 €40,08.