Overige diensten en informatie

Vaccinaties

Deze pagina geeft informatie over diverse soorten vaccinaties:
1. Rijksvaccinatie programma (kindervaccinaties)
2. Reisvaccinaties
3. Griepvaccinatie

Rijksvaccinatieprogramma

Het rijksvaccinatie programma wordt uitgevoerd door de GGD o.a. via het consultatiebureau. De vaccinaties beschermen tegen een aantal (vroeger) veel voorkomende ernstige infectieziekten. Doordat de meeste mensen in Nederland gevaccineerd zijn komen deze ziekten tegenwoordig gelukkig minder voor.
Een afnemende vaccinatiegraad, buitenlandse reizen en migratie doen het risico op deze infectieziekten echter weer toenemen.
Uw huisartsen bevelen deelname aan het vaccinatieprogramma dan ook van harte aan.

Het rijksvaccinatieprogramma omvat vaccinaties tegen de volgende ziekten:

 • Bof
 • Difterie
 • Hepatitis B
 • Hib ziekten
 • HPV (baarmoederhalskanker)
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Meningokokkenziekten
 • Pneumokokkenziekten
 • Polio
 • Rode hond
 • Tetanus

Voor meer informatie over het rijksvaccinatieprogramma wordt u verwezen naar
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten

Reisvaccinaties

Voor reizen naar het buitenland zijn soms reisvaccinaties nodig, omdat in andere delen van de wereld infectieziekten voorkomen die in Nederland niet voorkomen. Ook kan het nodig zijn om eerdere vaccinaties via het rijksvaccinatieprogramma weer aan te vullen.
De huisartsenpraktijk geeft geen reisvaccinatie advies meer, maar verzorgt wel de toediening van de geadviseerde vaccinaties.

Voor een vaccinatie advies kunt u terecht bij:

Voor een vaccinatie advies kunt u terecht bij:
1.De Texelse Apotheek
Klik hier voor meer informatie

2. GGD reisvaccinaties
Klik hier voor meer informatie

Voor toediening van gele koorts vaccinaties kunt u op Texel niet terecht. Deze vaccinaties verloopt via de GGD.

Griepvaccinatie

De griepvaccinatie wordt in Nederland verzorgd door de huisarts in de maanden oktober/november.
De griepvaccinatie is gratis voor mensen van 60 jaar en ouder en mensen met bepaalde aandoeningen.
Ouderen en mensen die lijden aan onderstaande ziekten hebben een grotere kans op een ernstig beloop wanneer ze besmet raken met het griep/influenzavirus. De griepvaccinatie beschermt niet tegen gewone verkoudheid.

Tot de risicogroepen behoren o.a. patiënten met:

 • astma/copd en andere longaandoeningen
 • diabetes/suikerziekte
 • hartaandoeningen als angina pectoris, een doorgemaakt hartinfarct en hartfalen
 • ernstige nierfunctiestoornissen
 • HIV/AIDS
 • verminderde weerstand door gebruik van bv reumamedicatie

De huisarts selecteert mensen van 60 jaar en ouder en mensen met een relevante aandoening voor de griepvaccinatie. Deze mensen krijgen een schriftelijke uitnodiging. Sommige mensen hebben  in het verleden aangegeven geen prijs te stellen op de griepvaccinatie. Een aantal van deze mensen heeft echter in de loop der jaren een van de bovengenoemde aandoeningen gekregen. Dit is voor de huisartsen reden om een deel hen van toch nog eens op te roepen.
Indien er blijvende bezwaren bestaan tegen de griepvaccinatie kan dit aan de assistente worden doorgegeven.
Wanneer u van mening bent dat u ten onrechte niet bent opgeroepen kunt u ook contact opnemen met de assistente.

Meer informatie over de griepvaccinatie via u in deze folder.

 

Patiënttevredenheidsonderzoek

Eens in de 3 jaar houden wij een patiëntentevredenheidsonderzoek onder de bezoekers van onze praktijk. Het laatste onderzoek dateert van 2017. In de loop van 2020 hopen wij een nieuw onderzoek te kunnen doen.

Uitkomsten patiënttevredenheidsonderzoek 2017

 1. Hoge gemiddelde tevredenheid, geen onvoldoendes.
 2. Bijna 40% vindt de praktijk niet goed bereikbaar voor spoedgevallen (terwijl er toch een spoedtoets in het keuzemenu zit)
 3. Meer dan 50% vindt dat het vaak meer dan 2 minuten duurt voor ze iemand aan de telefoon krijgen.
 4. Ca 20% vindt het problematisch dat de assistente naar de aard van de klachten vraagt bij het maken van de afspraak.
 5. Ca 30% vindt het te moeilijk om een telefonische afspraak met de huisarts te krijgen
 6. 75% van de patiënten ervaart het niet als een probleem dat het telefonisch spreekuur is vervallen
 7. Bijna de helft van de patiënten ervaart een wachttijd van 10 minuten of meer als een bezwaar.
 8. Ongeveer 60% van de patiënten zou behoefte hebben aan de mogelijkheid van emailconsult; een zelfde percentage zou online afspraken willen maken
 9. 30% van de patiënten zegt in de wachtkamer delen van gesprekken aan balie/telefoon te kunnen horen; 10% zegt vertrouwelijke informatie te hebben gezien/gehoord.
 10. Meer dan de helft is niet op de hoogte van de mogelijkheid het eigen dossier in te zien of denkt die mogelijkheid niet te hebben
 11. De klachten procedure is slecht bekend, 80% van de mensen weet niet hoe ze een klachten zouden moeten indienen.
 12. De website is bij meer dan 80% van de patiënten niet bekend.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de volgende maatregelen in de afgelopen jaren genomen:

 1. De telefooncentrale is vernieuwd.
 2. De wachttijden aan de telefoon worden enkele malen per jaar beoordeeld. Piektijden zijn de ochtenden van 8-9u, tussen 11-12 en begin van de middag. Indien er geen sprake is van spoed kunt u beter op een ander moment bellen.
 3. De assistente vraagt naar de klachten om een inschatting te maken van de benodigde duur voor de afspraak. Dit om wachttijden te voorkomen. U bent nooit verplicht om te zeggen waar u voor belt. Misschien kunt u wel aangeven hoeveel tijd u nodig denkt te hebben.
 4. Het telefonisch spreekuur is vervallen. Wanneer u telefonisch contact wil hebben met de huisarts kunt u dit aan de assistente doorgeven. de huisarts belt u dan terug aan het einde van de dag of (zo mogelijk) op een door u aangegeven tijdstip.
 5. Er bestaat inmiddels de mogelijkheid van online contact met de praktijk voor maken van afspraken, e-consult, aanvragen van recepten en (op korte termijn), inzage van uw dossier. Zie daarvoor “online regelen” op de homepage
 6. De gehorigheid van de wachtkamer is een bekend bouwkundig probleem. Bij een toekomstige verbouwing zal daar zeker aandacht aan worden besteed.
 7. De klachtenprocedure is vermeld op deze website. Ook kunt u opmerkingen, klachten of ideeën in de daarvoor bestemde bus in de wachtkamer doen.