Tarieven

Het bezoek aan de huisarts en de eventuele verrichtingen door de huisarts wordt rechtstreeks verrekend met de basisverzekering. Dit gaat niet ten koste van de eigen bijdrage. De medicijnen die worden voorgeschreven, worden wel van de eigen bijdrage afgetrokken.  Hetzelfde geldt voor laboratoriumonderzoek in de praktijk of via het priklaboratorium, röntgenonderzoek, kweken en specialistische verwijzingen. Ook bij Nederlandse passanten is dit het geval.

Voor passanten uit het buitenland geldt dat zij contant moeten betalen en de rekening kunnen indienen bij de eigen verzekeraar.

Tarieven:

Normaal consult: €33,84

Telefonisch consult: €16,92

Lang consult: €67,68

Visite: €50,76

Lange visite: €84,60