Uw mening over ons

Patiënttevredenheidsonderzoek 

Eens in de 3 jaar houden wij een patiënttevredenheidsonderzoek onder de bezoekers van onze praktijk. In het najaar van 2020 hebben we dit onderzoek gedaan.

Onderstaand kunt u lezen wat de resultaten zijn.

Uitkomsten van de patiëntenenquête 2021

 1. Hoge gemiddelde tevredenheid van gemiddeld 8,3, laagste waardering is een 7
 2. Slechts 2% (1 respondent) vindt de praktijk in spoedgevallen niet goed bereikbaar, 66% vindt de spoedbereikbaarheid goed, 31% heeft geen mening/ervaring.
 3. 60% is van mening dat ze binnen 2 minuten een assistente aan de telefoon krijgen, 40% vindt van niet of dat het maar af en toe het geval is. Wel vindt 96% van de respondenten dat de praktijk in het algemeen (ook in coronatijd) goed bereikbaar is.
 4. Nog steeds vindt 20% van de mensen het problematisch dat de assistente tbv spreekuur planning vraagt naar de aard van de klachten.
 5. Vrijwel alle respondenten zijn van mening dat ze op een geschikt moment en binnen een redelijk termijn een afspraak konden krijgen. Iets meer beperkingen tav een dubbele afspraak (10% miste die mogelijkheid); dubbele consulten zijn door de beperkte afsprakencapaciteit dan ook afgeschaft.
 6. 20% vindt het nog steeds moeilijk om een telefonische afspraak met de huisarts te maken.
 7. Vrijwel alle respondenten zijn tevreden over tijd/aandacht voor hun problematiek bij assistentes, POH’s en huisartsen.
 8. 63% maakt gebruik van de herhaalservice tav recepten van de apotheek. Ca 95% is daar tevreden over.
 9. 20% van de respondenten voelt zich geremd om contact op te nemen met de praktijk in de coronaperiode, 15% ervaart een minder toegankelijkheid.
 10. 17% van de mensen geeft aan wel eens (flarden van) gesprekken aan de balie of uit spreekkamers mee te krijgen, 65 meent dat dat wel eens vertrouwelijke informatie betreft.
 11. Ruim 80% vindt dat er voldoende mogelijkheid is het eigen dossier in te zien.
 12. 15% is het wel eens oneens met gestelde diagnose of ingestelde behandeling. Slechts 3% is op de hoogte van de klachtenregeling.

Het kan zijn dat u niet helemaal tevreden bent over de zorg van de huisarts: u voelt zich wellicht niet gehoord of had andere verwachtingen. Bespreek dit met de huisarts. Veel mensen vinden het vaak lastig om te klagen, maar wij stellen het op prijs om te horen als u niet tevreden bent.

Op de homepagina van de website kunt u via de blauwe balk meer informatie vinden over de klachtenprocedure.